1. Αφίσα του προγράμματος

 2. Δραστηριότητες από την επίσκεψή μας στον Ε.Ν.Ο.Α.

 3. Συμβουλεύουμε τους λουόμενους

 4. Τα συνθήματά μας

 5. Τραγουδάμε για τη θάλασσα στο στούντιο με τον Κ. Λάστερ

 6. Η έκθεση βιβλίου μας

 7. Η μακέτα μας

 8. Οι κατασκευές μας - Το σκηνικό μας

 9. Η γιορτή μας

 10. Οι ομάδες εργασίας μας

 11. Συζητώντας για τους θαλάσσιους οργανισμούς

 12. Η αφίσα μας

 13. Φωτογραφίζοντας το Παλ. Φάληρο σήμερα

 14. Το Παλ. Φάληρο άλλοτε