Κεντρική
Το σχολείο μας
Διαπ/σμική Εκπ/ση
Σχολεία Διαπ.Εκπ/σης
Συλλογή φωτογραφιών
Εκπ. Επισκέψεις
Προγράμματα
Οι εκπ/κοί
Εγγραφές
Ο Δήμος μας
Σύλλ. Γονέων
Επικοινωνία

Οι εκπ/κοί

Διευθυντής: Βλέτσας Χρήστος

Τάξεις:    Α1: Σταθουλοπούλου Μαρία

               Α2: Μπουκάνου Σοφία

               Β1: Κυριακοπούλου Νατάσσα

               Β2: Μπούρατζη Αυγερινή

               Γ1: Κατέλη Πένη

               Γ2: Σταθοπούλου Βάσω

               Δ : Βουλγαρίδου Μαρία

               Ε : Τάρλα Μαρία

               ΣΤ: Χριστίδου Μελίνα

      Αγγλικών: Ντάλλα Αθηνά

                     Λεβαντή Αναστασία

 Φυσ. Αγωγής: Τσαγράκης Φραγκίσκος

      Μουσικής: Κουριδάκης Χρήστος